Apr 21 2013

Transportstrejk

Nu i april bröt den stora transportstrejken ut, och kunde egentligen inte ha kommit vid ett sämre tillfälle. Det är nämligen så att vi här på vårt åkeri har vår absolut största belastning under vårmånaderna, vilket då gör att i princip all vår verksamhet står still på grund av strejken. Det finns vissa undantag som vi faktiskt får leverera och det rör framför allt sjukhusprodukter och mediciner, men det är inte en speciellt stor del av vår verksamhet.

Strejken berör omkring 24 lastterminaler runt om i landet, som drivs av de tre största speditörerna i Sverige, vilket såklart gör att vårt arbete kommer vara helt omöjligt att genomföra. Det är såklart tråkigt att detta ska hända, inte minst för våra kunder, som får sina transporter uppskjutna på obestämd tid, men för att vi i åkeribranschen, och framför allt våra chaufförer ska få så bra villkor som möjligt, innebär det att man ibland behöver markera hur viktigt det är att de kraven uppfylls, därför går strejken igång.

Strejken kommer stoppa allt och kraftigt försena sådant som inte går via terminalerna, då mertid, övertid, nyanställningar och inhyrning inte får genomföras under strejken. Vi hör dock något lugnande besked om att parterna närmar varandra och att båda vill se en snabb lösning på förhandlingarna.

Det som verkar vara den riktigt knäckfrågan i det hela är de anställdas anställningstrygghet, där parterna står längst ifrån varandra. Men som vi sagt, det är en viktig fråga, och Transport måste ta hänsyn till alla chaufförers arbetssituation för att det ska bli ett mer drägligt arbetsklimat. Vi får se hur det löser sig, men vi hoppas såklart att det kommer lösas snabbt.