Om oss

Vi älskar transporter! Vi är ett åkeri som har långa och stolta traditioner av att transportera gods till olika delar av Sveriges alla hörn. Tack vare att vi har en grundare som kommer från Polen har vi då också expertkunskaper om båda åkeribranscherna i Sverige och Polen, vilket sätter oss i en ställning där vi med lätthet kan ta oss mellan de båda länderna, och samtidigt ha en förståelse för hur det fungerar på respektive plats för att optimera vår verksamhet så mycket det går.

Nynas Transporters arbete har gjort att vi har kunnat utöka snabbt och eftersom att Polen är ett eftertraktat land på många sätt innebär det att vår affärsidé ligger precis rätt i tiden. Polen är, som sagt, ett av de länder som Sverige handlar mest med och inte enbart för att de har bra priser och hög kvalité, de är även ett EU-land som betydligt underlättar för transporter mellan länderna.

Vi är också ett åkeri som värnar om miljön. Tomasz har länge varit en kämpe för klimatet och är en aktiv miljöpartist, vilket kanske kan tyckas märkligt i kombination med att vara VD på ett transportföretag, men det är nog snarare en styrka han har, att ständigt sträva efter att bli bättre på vårt ansvar för miljön och tänka grönt när vi tänker transporter.

Med våra gröna lösningar hjälper vi också våra kunder att minska sin miljöpåverkan. Det är inte enbart bra för miljön, vårt sätt att arbeta på, det är också en extra konkurrensfördel som vi har. Eftersom klimatförändringar är en realitet och den globala uppvärmningen hela tiden diskuteras, så tar också konsumenter mer hänsyn till miljön när de handlar. Därför har många företag, precis som vi, infört klimatskyddsmål.

Med vår internationella närvaro och kunskap kan våra olika affärsområden stödja dem i att uppnå sina klimatmål. Med oss så kommer kunder att kunna välja på allt från enskilda CO2-neutrala transporter till en optimering av företags hela leveranskedjor. Med andra ord är det inte bara bra att välja oss för vår expertis, det är också ett klimatsmart val som du kan göra som företag eller privatkund.