Feb 18 2021

Transport av farligt gods inom sjöfartsindustrin

Särskild behandling krävs för att minimera risker och skador

Farligt gods har särskilda transportkrav för att eliminera eller minimera risker. Allt farligt gods måste ha rätt förpackning och märkning, de måste förvaras, lastas och stuvas på ett korrekt sätt och kräver särskild hantering i hela transportkedjan. Dessutom måste alla som hanterar farligt gods ha särskild utbildning. Alla i transportkedjan av farliga ämnen måste vara fullt medvetna om de risker och åtgärder som krävs för att minimera potentiella skador och olyckor. De måste veta hur man hanterar den här typen av last, hur man reagerar och vad man ska göra om något går fel.

nynastransport

Dessa typer av varor har olika krav, till exempel kemikalier som blir farliga när de är våta måste transporteras i torrt skick och varor som behöver upprätthålla en låg temperatur får inte värmas upp. Vissa varor får inte förvaras tillsammans i samma container och måste därför vara ordentligt segregerade. Om en olycka skulle inträffa kan dessa varor interagera och orsaka allvarliga konsekvenser. Containrar ombord på fartygen måste också regleras och lämpligt avstånd till annat farligt gods måste upprätthållas. Dessa åtgärder är lika viktiga ombord på fartygen som i lager, lastterminaler och hamnar.

Säker frakt av farligt gods dagligen

Innan du skickar containrar med farlig last till sjöss finns det ett antal dokument att fylla i. Deklaration av farligt gods, särskilda tillstånd och undantag, behöriga myndighetsgodkännanden, säkerhetschecklistor, krav på förpackning och märkning och andra styrkande handlingar har alla vissa villkor att följa. Om en kund har frågor om transport av farligt gods ger vi vårt stöd och vår hjälp med att förstå och följa regler och krav. Vi förklarar hur dokumenten behöver fyllas i och var de kan få ytterligare certifikat om de behövs. Vi tycker att det är mycket viktigt att stödja våra kunder med ordentlig feedback. Före avresan ser vi till att alla underlag hanteras på rätt sätt och att godset lever upp till alla nödvändiga krav. Det är mycket viktigt för att uppnå en säker transport. Och dessutom snabbar det upp transportprocessen när det gäller lastgodkännande. På grund av våra grundliga kontroller minimerar vi potentiella risker för skador och olyckor och gör att transportkedjan kan löpa smidigt. Det innebär att vi håller varorna säkra och miljön gröna”, säger Jevgeni Mihhailov, försäljningschef på Greencarrier Liner Agency Estonia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>