Jun 20 2013

Öppnar kontor i Polen

Vi utvecklas hela tiden här på Nynas Transport och det medför att vi hela tiden söker efter att expandera vår verksamhet. I takt med att kunder strömmar in till oss på företaget innebär att vi har en ökad arbetsmängd som vi måste kunna hantera. Som det är idag så har vi endast kontor i Sverige och det betyder att den svenska marknaden är den som har blivit hemma för oss, den vi vant oss med och hanterar bäst.

Men med tanke på historien som företaget har och dessutom vår unika transportfördel där vi har nära och pålitlig kontakt med leverantörer i Polen, har gjort att vi tillslut beslutat oss för att utöka verksamheten, inte bara i Sverige utan också i Polen, för att vi ska kunna få en bättre kännedom och bättre kontakt med vårt nätverk.

Vi är helt övertygande om att denna utveckling kommer att gynna oss enormt för godstransporterna mellan våra två länder har den senaste tiden ökat, och framför allt införseln av varor till Sverige från Polen. Därför tycker vi att det är ett naturligt steg att ta för oss som åkeri för att förankra oss i landet som möjliggör vår expansion, och förhoppningsvis ytterligare kunna växa både i Sverige och i Polen. När vi nu öppnar ett kontor i Warszawa kommer vi få en naturlig roll på den polska marknaden och vår kunskap ökar om hur det polska systemet fungerar, vilket medför att vi kan utnyttja det på ett bättre sätt för att gynna våra kunder.

En spännande tid väntar oss här på företaget och vi går en ljus framtid till mötes!