Jul 25 2013

En vanlig vecka på jobbet

Våra veckor är väldigt, väldigt händelserika. Idag har vi 70 lastbilar i våra ägor, och vi har som mål att ingen av dem ska stå still en endaste dag om inte de behöver repareras, servas eller något likande. Att ha så många lastbilar innebär såklart att vi kan transportera mycket gods samt göra det ofta så varje dag i veckan så är det minst 50 lastbilar som rullar på våra vägar.

I Sverige har vi just nu majoriteten av våra transporter och det är både bra och dåligt. Dels vill vi väldigt gärna att våra transporter till Polen ökar, men i och med att transporterna sker inom Sverige så betyder det också att vi kan frakta mer på kortare tid, vilket såklart gynnar vårt företag då vi kan utnyttja vår inhemska marknad på allra bästa sätt.

Men som ni säkert redan läst så har vi investerat i fem nya lastbilar och är det något som är viktigt med dem så är det att de är öronmärkta för att transportera mellan Sverige och Polen. Det finns olika anledningar till att vi gör det, den primära är såklart att de transporter som är längst också är de som normalt påverkar miljön mest. Vi har dock ett ytterligare syfte med detta och det är att visa upp för den europeiska kontinenten att det är fullt möjligt att miljömedvetet transportera varor. Det behövs på kontinenten då många åkerier där nere faktiskt kör riktiga miljöförstörare, så på så sätt tycker vi att vi drar vårt strå till stacken för att göra Europa och Polen medvetna om vilka miljöalternativ till lastbilar som det finns.